shibaeieiyubi.com

ศิลปสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างนานมีต้นกำเนิดจากเพียงแต่พียงสององค์ประกอบเป็นจุดศูนย์รวมอีกทั้งเส้น ศิลปเยียวยารักษาสำหรับชาวไทยแล้วนั้นอาจจะไม่ใช่อะไรที่ฟังดูคุ้นหูมากเท่าไรนัก


แม้ว่าในประเทศแถบยุโรปศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นและมีผู้คนใช้กันมานับร้อยปีเลยก็ว่าได้ถึงแม้ในไทยนั้นก็มีการนำศิลปมาบำบัดกันถึงแม้ยังไม่ได้รับความนิยมกันมากในวงกว้างเท่าไร
ศิลปบรรเทา Art Therapy เป็นการรักษาทางจิตเวชต้นแบบหนึ่ง ที่ใช้กิจกรรมทางศิลปเพื่อจะใส่ร้ายป้ายสีบกพร่องความผิดแปลกของขั้นตอนการด้านจิตใจ ก็เลยใช้ศิลปเพื่อฟื้นฟูความสามารถด้านจิตใจให้ดีขึ้นไปสู่จิตใจระดับจิตไร้สำนึก
ศิลปเป็นกรรมวิธีปลดปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้สึกนึกคิด ตามแต่ละคนที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาทุกคนต้องการความเป็นอิสระสิทธิ ที่จะแสดงออกซึ่งถึงความต้องการของเขาเราทุกคนต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขความสามารถของตัวเองในด้านการเรียนรู้การแสดงออกต่างๆศิลปบรรเทามีผลต่อการพัฒนาอารมณ์ เชาวน์ปัญญา สมาธิ ความสร้างสรรค์ ยังกระตุ้นการติดต่อสื่อสารและเสริมสร้างความสามารถเกี่ยวกับสังคมอีกด้วย ศิลปทุเลาก็เลยเป็นแนวทางการนำเอาขั้นตอนการทางด้านศิลปมาประยุกต์กับการดูแลรักษาจิตใจและก็ปรับความสมดุลให้กับจิตใจของเรา ศิลปก็เลยไม่ใช้เพียงกิจกรรมประดิษฐ์ที่มีไว้เพื่อทุเลาหรือความเพลิดเพลินเท่านั้นเองแม้กระนั้นยังนำศิลปมาปรับปรุงทางด้านจิตใจได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย
ศิลปทุเลายังไง ศิลปเป็นมากกว่าเพียงเส้นสีจุด ศิลปได้แก่การใช้มือรวมถึงหัวใจสำหรับการลงมือกระทำมากกว่าที่จะใช้สมองเป็นการสื่อสารเล่าเรื่องนั้นของคนที่ต้องการจะติดต่อและทำการสื่อสารโดนที่ไม่ใช้ตัวอักษรทำให้ผู้คนรอคอยพินิจรวมทั้งมองเห็นประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากสิ่งรอบตัวทำให้ผู้คนที่ใช้ศิลปแลเห็นถึงความงดงามและเรื่องจริงของโลก
ศิลปเยียวยานั้นใช้แนวความคิดทางมนุษย์ปรัชญาวิธีการนั้นเกิดขึ้นระหว่างทุเลาการระบายสี วาดภาพ วาดลายเส้น ปั้นดิบก็เช่นกัน ความสงบความสวยงามในขณะปฏิบัติจะช่วยสร้างความสุนทรีภาพให้กับผู้ที่กับการบำบัดเป้าหมายนี้เพื่อจะนำพาไปสู่ความสมดุลทางจิตใจรวมทั้งร่างกาย ช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและพลังชีวิตอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนและบุคลิกภาพของผู้รับการบำบัดเอง
ศิลปทุเลาเหมาะสมกับ เด็กและก็วัยรุ่นที่มีความผิดพลาดทางด้าน สมาธิสั้น ออทิสติก มีปัญหาการเข้าสังคม ความก้าวร้าว ปัญหาด้านการบังคับอารมณ์ เซื่องซึม ไม่ค่อยสบายใจ ผู้เจ็บป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ที่ไม่ยินยอมเข้าสังคม หมดไฟสำหรับการดำเนินชีวิต อาการเกร็ง ชัก ปัญหาด้านการนอนก็ด้วยเหมือนกัน ศิลปทุเลาช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขร่างกายและจิตใจและจากนั้นก็อารมณ์ความรู้สึกของผู้คน การสร้างสมาธิ การสร้างปรสาทสัมผัสทางการสัมผัสความสมดุลช่วยเสริมความสามารถเกี่ยวกับสังคม สร้างความทุเลา ฟื้นฟูพลังชีวิตและที่สำคัญช่วยในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเสริมสร้างจินตนาการความคิดริเริ่มของคนเราอีกด้วย

 

 

กว่าจะมาเป็นหูฟัง

อ่านต่อได้ที่นี่